CÁC DỰ ÁN
CỦA CHÚNG TÔI

200+ Sự kiện được tổ chức thành công cho
các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước
1.000+ Chiến dịch truyền thông,
sáng phẩm sáng tạo quảng cáo

HÃY ĐỂ ZEIT MEDIA
ĐỒNG HÀNH CÙNG
THƯƠNG HIỆU
CỦA BẠN

CÁC DỰ ÁN
CỦA CHÚNG TÔI

200+ Sự kiện được tổ chức thành công cho
các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước

1.000+ Chiến dịch truyền thông,
sáng phẩm sáng tạo quảng cáo

HÃY ĐỂ ZEIT MEDIA
ĐỒNG HÀNH CÙNG
THƯƠNG HIỆU
CỦA BẠN

Đội ngũ & phương châm của Zeit Media

Tổ chức Sự kiện – Quảng cáo sáng tạo – Truyền thông Đa phương tiện

Đa dạng chiến dịch, đồng hành cùng các thương hiệu lớn

Cùng Zeit Media tạo nên khác biệt

Please leave your information to download our profile