Untitled design

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vinhomes Grand Park

– DỰ ÁN

Thiết kế, sản xuất nội dung truyền thông

Untitled design-2

2018 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vinhomes Manhattan Glory

– DỰ ÁN

Thiết kế, sản xuất nội dung truyền thông

Untitled design-3

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vinhomes Grand Park

– DỰ ÁN

Thiết kế, sản xuất nội dung truyền thông

Untitled design-4

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vinhomes Ocean Park

– DỰ ÁN

Thiết kế, sản xuất nội dung truyền thông

Untitled design-5

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vinhomes Smart City

– DỰ ÁN

Thiết kế, sản xuất nội dung truyền thông

Untitled design-6

2018 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vinhomes Smart City

– DỰ ÁN

Thiết kế, sản xuất nội dung truyền thông

Untitled design-7

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vinhomes Smart City

– DỰ ÁN

Thiết kế, sản xuất nội dung truyền thông

Untitled design-8

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vinhomes Ocean Park

– DỰ ÁN

Thiết kế, sản xuất nội dung truyền thông

Untitled design-9

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vinhomes Smart City

– DỰ ÁN

Thiết kế, sản xuất nội dung truyền thông

Untitled design-10

2018 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vinhomes Smart City

– DỰ ÁN

Thiết kế, sản xuất nội dung truyền thông

2019 – nay ────────

– KHÁCH HÀNG

VinWonders Phú Quốc

– DỰ ÁN

Thiết kế, sản xuất nội dung truyền thông

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vinhomes Smart City

– DỰ ÁN
Vinhomes smart city – Giải thưởng Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương (APPA)

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vingroup

– DỰ ÁN

Thiết kế nhận diện thương hiệu, tài liệu bán hàng

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

Vinhomes Grand Park

– DỰ ÁN

Thiết kế, sản xuất nội dung truyền thông

2018 ────────

– KHÁCH HÀNG

The Diamond Point

– DỰ ÁN

Xây dựng chiến lược thương hiệu và triển khai truyền thông

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

Crystal Bay

– DỰ ÁN

Thiết kế tài liệu truyền thông, key visual

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG

The Arena Cam Ranh

– DỰ ÁN

Thiết kế nhận diện thương hiệu, tài liệu bán hàng

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

VMA

– DỰ ÁN

Thiết kế logo & bộ nhận diện thương hiệu, tài liệu bán hàng

2018 ────────

– KHÁCH HÀNG

VP Bank

– DỰ ÁN

Sản xuất TVC truyền thông

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

VP Bank

– DỰ ÁN

Sáng tạo thiết kế key visual

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

MB Bank

– DỰ ÁN

Truyền thông và tổ chức sự kiện

2018 ────────

– KHÁCH HÀNG

MB Bank

– DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

MB Bank

– DỰ ÁN

Xây dựng và triển khai chiến dịch thu hút cộng đồng

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG

MB Bank

– DỰ ÁN

Xây dựng và triển khai KOLs campaign

Untitled design-29

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

MB Bank

– DỰ ÁN

Xây dựng và thực hiện các chiến dịch truyền bá thông tin thông qua các cộng đồng lớn

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG

BIDV

– DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện

2018 ────────

– KHÁCH HÀNG

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone)

– DỰ ÁN

Truyền thông và tổ chức sự kiện

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

MB Bank

– DỰ ÁN

Xây dựng và triển khai chiến dịch thu hút cộng đồng

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG

MB Bank

– DỰ ÁN

Xây dựng và triển khai KOLs campaign

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

FIFA ONLINE

– DỰ ÁN

Thiết kế ấn phẩm chuyển động 2D/3D

2018 ────────

– KHÁCH HÀNG

Art Vietnam Gallery

– DỰ ÁN

Thiết kế artbook

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

Gallery 39

– DỰ ÁN

Thiết kế artbook

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG
Tập đoàn
Cá Tầm Việt Nam
– DỰ ÁN
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, tài liệu truyền thông – bán hàng, chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động marketing bán hàng

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

SI Cuisine & Mixology

– DỰ ÁN

Xây dựng key visual, chiến lược marketing, chiến lược bán hàng, thiết kế đồ hoạ

2018 ────────

– KHÁCH HÀNG

SI Cuisine & Mixology

– DỰ ÁN

Xây dựng key visual, chiến lược marketing, chiến lược bán hàng, thiết kế đồ hoạ

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

SI Cuisine & Mixology

– DỰ ÁN

Xây dựng key visual, chiến lược marketing, chiến lược bán hàng, thiết kế đồ hoạ

Untitled design-43

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG

DIAGEO

– DỰ ÁN

Tư vấn chiến lược xây dựng thương hiệu và truyền thông

Untitled design-45

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

SI Cuisine & Mixology

– DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện

2019 – nay ────────

– KHÁCH HÀNG

SI Cuisine & Mixology

– DỰ ÁN
Xây dựng key visual, chiến lược marketing, chiến lược bán hàng, thiết kế đồ hoạ

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG
DON Lounge
– DỰ ÁN

Xây dựng key visual, chiến lược
marketing, chiến lược bán hàng,
thiết kế đồ hoạ

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG

M.O.A 

– DỰ ÁN
Xây dựng key visual, chiến lược marketing, chiến lược bán hàng, thiết kế đồ hoạ

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

The Church Cafe

– DỰ ÁN

Xây dựng key visual, chiến lược
marketing, chiến lược bán hàng,
thiết kế đồ hoạ

2019 – nay ────────

– KHÁCH HÀNG

Muse Lounge

– DỰ ÁN
Xây dựng key visual, chiến lược marketing, chiến lược bán hàng, thiết kế đồ hoạ

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG

Viettel IDC

– DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG

SABECO

– DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

TNG Holdings Vietnam

– DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện

2019 – nay ────────

– KHÁCH HÀNG

Bộ Giao Thông Vận Tải

– DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG

Bộ Công Thương

– DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện

2021 ────────

– KHÁCH HÀNG
– DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện

2020 ────────

– KHÁCH HÀNG

Bac Giang – Lang Son BOT., JSC

– DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện

2019 – nay ────────

– KHÁCH HÀNG

VIDIFI., JSC

– DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện

2019 – nay ────────

– KHÁCH HÀNG

Khách Sạn Daewoo Hà Nội

– DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện

Đội ngũ & phương châm của Zeit Media

Tổ chức Sự kiện – Quảng cáo sáng tạo – Truyền thông Đa phương tiện

Đa dạng chiến dịch, đồng hành cùng các thương hiệu lớn

Cùng Zeit Media tạo nên khác biệt

Please leave your information to download our profile