– CLIENT

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)

– PROJECT

Sáng tạo thiết kế key visual

“Yêu lắm Sài Gòn”

Dựa trên giai điệu của bài hát nổi tiếng nhất về Sài Gòn: “Sài Gòn Đẹp Lắm”, Zeit Media hân hạnh là đơn vị sáng tạo và thực hiện campaign “Yêu lắm Sài Gòn” cho VPBank. Campaign đầy ý nghĩa sử dụng bộ tranh mô tả lại những hình ảnh gần gũi nhất với Sài Gòn bằng nét vẽ graphic dễ thương, kèm lời sẻ chia, cổ vũ tinh thần người dân Sài Gòn cùng nhau đoàn kết, mạnh mẽ chiến thắng đại dịch.

No. 98 Hang Buom, Hoan Kiem, Hanoi
Our people and our mission
“One-Stop-Shop” Marketing Solution

Ready for your next project

We’d love to hear from you

Please leave your information to download our profile