– KHÁCH HÀNG

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

– NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Sản xuất TVC truyền thông

Sinh nhật 28 năm thịnh vượng

Zeit Media tự hào là đơn vị thực hiện những thước phim sáng tạo cho campaign truyền thông sự kiện Sinh nhật 28 năm thịnh vượng của VPBank, bao gồm toàn bộ các đầu việc từ bước lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, hoàn thành phương án sản xuất, casting diễn viên cho đến ghi hình, dựng hậu kỳ. Mặc dù sản xuất trong thời gian dịch bệnh, 100% clip được ghi hình trong studio, ứng dụng kỹ thuật key phông xanh và các kĩ xảo điện ảnh hiện đại khác, nhưng Zeit Media đã chạm tới thành công vượt mong đợi, TVC thu hút gần 4 triệu lượt xem chỉ sau 45 ngày ra mắt.

Although produced during the epidemic, all the clips were 100% recorded in the studio, applied with green-screen techniques and other modern cinematic techniques. Beyond expectation, the clips by Zeit Media have attracted nearly 4 million views after only 45 days of release.

No. 98 Hang Buom, Hoan Kiem, Hanoi
Our people and our mission
“One-Stop-Shop” Marketing Solution

Ready for your next project

We’d love to hear from you

Please leave your information to download our profile