– KHÁCH HÀNG

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

– NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Tổ chức sự kiện

LỄ RA MẮT NỀN TẢNG SỐ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Tháng 7 năm 2019 Zeit Media hân hạnh tổ chức “Lễ ra mắt nền tảng số dành cho doanh nghiệp” của ngân hàng MB. Đây là buổi lễ ra mắt công cụ hỗ trợ mới của ngân hàng MB dành cho khách hàng doanh nghiệp. Sự kiện sử dụng những công nghệ hiện đại và đem tới cho khách mời tham dự chương trình cảm giác được trải nghiệm sự tiện ích và tính chuyên nghiệp.

No. 98 Hang Buom, Hoan Kiem, Hanoi
Our people and our mission
“One-Stop-Shop” Marketing Solution

Ready for your next project

We’d love to hear from you

Please leave your information to download our profile