– CLIENT

 CRYSTAL BAY

– PROJECT

Thiết kế tài liệu truyền thông, key visual  

Crystal Bay

Crystal Bay là thương hiệu BĐS nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, với hệ sinh thái rộng khắp toàn quốc.

Trong chiến dịch ra mắt dự án Thẻ du lịch Crystal Bay lần đầu tiên của Tập đoàn, Zeit Media vinh dự được lựa chọn là đơn vị tư vấn định vị và sáng tạo hình ảnh, triển khai xây dựng toàn bộ các ấn phẩm truyền thông – bán hàng liên quan. Các thiết kế đầy cảm hứng do Zeit Media thực hiện đã được ứng dụng truyền thông mạnh mẽ từ online đến offline, chạm tới cảm xúc của hàng triệu khách hàng tiềm năng khắp cả nước.

No. 98 Hang Buom, Hoan Kiem, Hanoi
Our people and our mission
“One-Stop-Shop” Marketing Solution

Ready for your next project

We’d love to hear from you

Please leave your information to download our profile