– KHÁCH HÀNG

Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Sở giao dịch 1

– NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Tổ chức sự kiện

LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH 1 BIDV

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất Việt Nam tính theo tổng khối lượng tài sản và doanh thu năm 2016 và là doanh nghiệp lớn thứ tư Việt Nam theo báo cáo của UNDP năm 2007. BIDV thuộc loại doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước. Năm 2016, Zeit Media hân hạnh tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Sở giao dịch 1 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

No. 98 Hang Buom, Hoan Kiem, Hanoi
Our people and our mission
“One-Stop-Shop” Marketing Solution

Ready for your next project

We’d love to hear from you

Please leave your information to download our profile